Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 01.01.2021
XPPen zobowiązuje się do poszanowania Twojej prywatności.
Twoja prywatność jest dla nas ważna i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia Cię, że nie zbieramy od Ciebie więcej informacji niż jest to konieczne do świadczenia Ci naszych usług i chronienia Twojego konta.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE TWOICH INFORMACJI ZGODNIE Z OPISEM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG.

A. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

B. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY UDOSTĘPNIONE PRZEZ CIEBIE INFORMACJE?

C. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH.

D. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH.

E. PLIKI COOKIES.

F. NIELETNI.

G. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.

H. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

I. PRAWA PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

J. ODWIEDZAJĄCY Z UNII EUROPEJSKIEJ

K. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ.

Niniejsza polityka prywatności (zwana również „Polityką”), wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami, dokumentami i Warunkami użytkowania, ma na celu poinformowanie użytkowników XPPen („XPPen” lub „my” lub „nas”) https ://www.xp-pen.com („Witryna”) i innych konsumentów na temat gromadzenia, wykorzystywania i ochrony ich informacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć praktyki XPPen dotyczące Twoich informacji i sposobu ich wykorzystywania.”) XPPen zdaje sobie sprawę z wagi ochrony prywatności, jak również z zachowania poufności danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów i usług świadczonych przez nas i określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje dotyczące użytkowników Witryny. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy również korzystania z Witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego, za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub witryn zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych.

Informacje o płatności; Zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności: Korzystamy z zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności, aby pomóc w bezpiecznym przetwarzaniu danych osobowych umożliwiających identyfikację płatności. Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Usług, podane przez Ciebie informacje o karcie kredytowej są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do strony trzeciej. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej i nie kontrolujemy ich. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie lub wykorzystywanie Twoich informacji przez strony trzecie. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak podmiot zewnętrzny przechowuje i wykorzystuje informacje o Twojej karcie kredytowej, otwierając politykę prywatności podmiotu zewnętrznego.

Jeśli przesyłasz w Witrynie jakiekolwiek informacje dotyczące osób innych niż Ty, niniejszym oświadczasz, że masz uprawnienia do dostarczania takich informacji i wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką.

A. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Informacje, które udostępniasz. XPPen może gromadzić informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio na Stronie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez bezpośrednią komunikację, w tym między innymi imię i nazwisko oraz adres e-mail, informacje o płatnościach, informacje o konfiguracji produktu, informacje o transakcji, opinie na temat XPPen i jego produktach oraz inne informacje związane z marketingiem.

Informacje gromadzone za pośrednictwem Witryny. Kiedy odwiedzasz Stronę, XPPen może automatycznie zbierać pewne informacje techniczne z Twojej przeglądarki, takie jak adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia Twojego komputera z Internetem, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny i platforma oraz inne dane dotyczące Twojej wizyty na Stronie.

Informacje, w tym nazwa użytkownika, adres, numer telefonu i adres e-mail, będą gromadzone w momencie rejestracji użytkownika w Witrynie. Jeśli rejestrujesz konto XPPen za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, możemy gromadzić nazwę Twojego konta i zdjęcie profilowe na tych platformach.

Jeśli zdecydujesz się odpowiedzieć na nasze dodatkowe kwestionariusze dla zarejestrowanych członków, możemy również zbierać narodowość, płeć, datę, rok urodzenia i preferencje użytkownika itp.

Jeśli wolisz nie podawać takich informacji, nie będzie to miało wpływu na korzystanie z naszych usług i produktów.

Jeśli skontaktujesz się z naszym zespołem obsługi klienta, możemy nagrać Twoją rozmowę i zebrać dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Rejestrujemy szczegóły działań użytkowników w Serwisie. Informacje dotyczące transakcji (w tym między innymi rodzaje i specyfikacje towarów, informacje o cenach i dostawach, wszelkie zapisy sporów i wszelkie informacje ujawnione na dowolnym forum dyskusyjnym) mogą być gromadzone, gdy transakcje są przeprowadzane m.in. za pośrednictwem Witryny.

Od czasu do czasu zbieramy informacje o naszych użytkownikach i potencjalnych użytkownikach podczas targów, wydarzeń branżowych i innych okoliczności. Informacje, które możemy zbierać podczas tych wydarzeń, obejmują między innymi nazwę użytkownika, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Rejestrujemy czynności kupowania i przeglądania przez użytkowników na naszej platformie, w tym między innymi adresy IP, wzorce przeglądania, wzorce zachowań kupujących i informacje o ich sprzęcie. Ponadto zbieramy informacje statystyczne o Witrynie i o odwiedzających Witrynę, w tym między innymi adresy IP, oprogramowanie przeglądarki, system operacyjny, specyfikację oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, liczbę sesji i unikalnych użytkowników.

Niektóre gromadzone przez nas dane mogą być zdefiniowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych („Dane osobowe”).

Aby umożliwić nam świadczenie naszych usług i produktów użytkownikom, użytkownicy muszą podać określone kategorie danych (które mogą obejmować dane osobowe), takie jak nazwa użytkownika, adres, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli wymagane są określone dane, poinformujemy Cię o tym w momencie ich gromadzenia. W przypadku, gdy użytkownicy nie podadzą wystarczających danych oznaczonych jako niezbędne, możemy nie być w stanie zakończyć procesu rejestracji lub dostarczyć niektórych produktów lub usług.

Informacje z innych źródeł. XPPen może otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z innych witryn powiązanych z XPPen lub z informacji, które publikujesz lub przesyłasz do Witryny.

Ujawnianie innych Danych. Rodzaj i/lub metodologia gromadzenia danych może się od czasu do czasu zmieniać, a my możemy wprowadzać do Witryny nowe funkcje lub możliwości. Wszelkie takie zmiany, które dotyczą Twoich danych, zostaną określone w sekcji  “JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY” niniejszej Polityki.

Czy możesz wycofać swoją zgodę na zbieranie i/lub wykorzystywanie przez nas informacji?

Możesz wycofać swoją zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie swoich danych osobowych przechowywanych lub kontrolowanych przez nas, przesyłając żądanie usunięcia Konta na adres service@xp-pen.com Zakres, w jakim wycofasz zgodę, może mieć wpływ na funkcjonalność Twojego Konta, Produktów i Usług, w tym utratę dostępu lub możliwość korzystania z Twojego Konta, Produktów i/lub Usług.

PAMIĘTAJ, ŻE WSZYSTKIE POWIĄZANE USŁUGI I SYSTEMY MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE NA SERWERACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI, INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY (W TYM PLIKI COOKIES) SĄ PRZETWARZANE I PRZECHOWYWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KTÓRE MOGĄ NIE OFEROWAĆ TAKIEGO POZIOMU OCHRONY PRYWATNOŚCI, JAK W KRAJU, W KTÓRYM MIESZKASZ LUB JESTEŚ OBYWATELEM. KORZYSTAJĄC Z USŁUG I PRZEKAZUJĄC NAM INFORMACJE, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESYŁANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane do czasu, gdy nie będziemy już potrzebować ich do świadczenia Usług, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności, lub do momentu usunięcia przez Ciebie Konta zgodnie z powyższym opisem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

B. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

Nie sprzedajemy ani nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi.

Zgromadzone przez nas informacje wykorzystujemy w następujący sposób:

Zebrane informacje możemy wykorzystywać do konfigurowania zamówień przedpremierowych lub kontaktowania się z Tobą w celu realizacji zamówień lub rezerwacji złożonych przez Ciebie na produkty, usługi lub wydarzenia XPPen. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o opinię na temat produktu, usługi lub wydarzenia.

Aby wysłać Ci materiały promocyjne. Możemy również wykorzystywać Twoje dane w celu spełnienia Twoich próśb, w tym między innymi próśb o otrzymanie materiałów promocyjnych. Materiały promocyjne mogą zawierać informacje dotyczące konkursów XPPen, wydarzeń i/lub produktów. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do udostępniania innych usług lub produktów, które mogą Cię zainteresować. Materiały promocyjne mogą być przekazywane w wiadomościach e-mail. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych materiałów, możesz zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w naszych e-mailach, SMS-ach lub wiadomościach pocztowych lub kontaktując się z nami pod adresem service@xp-pen.com

Aby ulepszyć nasze usługi. Jak opisano powyżej, możemy zbierać informacje za pomocą plików cookies, narzędzi śledzących i/lub narzędzi analitycznych. (patrz punkt E. COOKIES poniżej).

Możemy wykorzystywać te informacje do identyfikowania, personalizowania, opracowywania i marketingu produktów i usług aby sprostały Twoim wymaganiom. W tym informacje w różnych przeglądarkach i urządzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pliki cookies lub inne podobne technologie mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam opartych na Twoich działaniach związanych z przeglądaniem i zainteresowaniach w celu poprawy doświadczenia w Witrynie lub w firmie i/lub w celu poprawy bezpieczeństwa, projektu i/lub funkcji Witryny. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, poprosimy Cię o zgodę przed wysłaniem Ci wiadomości w celach marketingowych;

Weryfikacji Twojej tożsamości;

i układu Witryny oraz w celu ulepszenia naszej oferty produktów i usług;

C. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Komu XPPen udostępnia moje informacje?

Udostępniamy Twoje dane następującym stronom:

. Naszym partnerom. Możemy udostępniać Twoje dane naszym wybranym partnerom w celu prowadzenia działalności, w tym między innymi przeprowadzania audytów, przeprowadzania analiz branżowych i oceny wyników działań marketingowych. Gdy podajesz informacje, jak opisano powyżej, możemy udostępniać Twoje dane wybranym partnerom (np. dostawcom biuletynów e-mail), aby dostarczyć Ci żądanych informacji.
. Możemy ujawniać i przekazywać Twoje Dane Osobowe naszym partnerom i dostawcom usług zatrudnionym przez nas do pomocy w świadczeniu usług na rzecz Ciebie lub którzy w inny sposób przetwarzają Dane Osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub powiadomionych o tym, gdy zbieramy Twoje Dane Osobowe. Przykładami takich partnerów lub usługodawców są:
. platformy marketingowe, takie jak między innymi Google, Twitter, Facebook i Instagram oraz dostawcy usług analitycznych dotyczących zachowań użytkowników, w celu dostosowania treści, które widzisz podczas odwiedzania naszej Witryny. Te platformy marketingowe mogą łączyć informacje gromadzone w naszej Witrynie z danymi na swoich platformach oraz danymi gromadzonymi z innych witryn internetowych lub za pośrednictwem innych źródeł w celu prowadzenia ukierunkowanej reklamy. Działania tych zewnętrznych platform marketingowych podlegają ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej Polityce prywatności;
. dostawcy usług płatniczych, którzy pomagają w płatnościach za transakcje. Działalność dostawców usług płatniczych może podlegać ich własnej polityce prywatności, a nie niniejszej Polityce prywatności;
. partnerzy logistyczni do świadczenia usług dostawy dla kupujących, w tym zwrotu i wymiany produktów;
. dostawcy usług przetwarzania w chmurze w celu świadczenia usług przechowywania w chmurze;
. Ci dostawcy usług muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w związku z celami określonymi powyżej, a nie do własnych celów.

W celach określonych powyżej możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe spółkom stowarzyszonym w firmie XPPen i/lub ich wyznaczonym dostawcom usług.

Gdy uważamy, że konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów lub wykonywanie, ustanawianie lub obrona naszych praw lub ochrona interesów użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, możemy również ujawnić i przekazać dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom, organom ścigania, ubezpieczycielom, organizacjom rządowym, regulacyjnym i innym w inny sposób wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo.

Możemy również ujawnić Twoje Dane Osobowe dowolnej innej osobie za Twoją zgodą na ujawnienie. Możemy udostępniać zagregowane lub anonimowe dane stronom trzecim, ale gdy to robimy, informacje, które udostępniamy, są w formacie pozbawionym elementów umożliwiających identyfikację użytkownika.

Nawiązaliśmy relacje z innymi stronami i witrynami internetowymi, aby zaoferować Ci korzyści z produktów i usług, których nie oferujemy. Oferujemy dostęp do tych podmiotów i ich witryn internetowych za pomocą hiperłączy do ich witryn z naszej Witryny lub poprzez oferowanie witryn „pod wspólną marką”, w których zarówno my, jak i inne podmioty dzielimy ten sam adres URL, domenę, nazwę lub strony w ramach nazwy domeny w Internecie. W niektórych przypadkach może być wymagane podanie Danych Osobowych w celu rejestracji lub ubiegania się o produkty lub usługi świadczone przez takie strony trzecie lub partnerów pod wspólną marką. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do tych witryn stron trzecich lub witryn pod wspólną marką. Polityki prywatności innych stron mogą różnić się od naszych i nie mamy kontroli nad informacjami, które przekazujesz tym stronom trzecim. Przed udzieleniem odpowiedzi na jakiekolwiek oferty, produkty lub usługi reklamowane przez te strony należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności tych witryn stron trzecich i witryn pod wspólną marką.

Jak XPPen chroni moje informacje?

XPPen wdrożył różne fizyczne, elektroniczne, umowne i zarządcze środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą przechowywanych i gromadzonych przez nas informacji. Niestety, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa procesu gromadzenia ani przechowywania danych. Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące naszych środków bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji.

D. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Jak możesz zarządzać informacjami o Tobie, w tym swoim Kontem?

Zapewniamy Ci możliwość przeglądania, zarządzania lub usuwania Twoich informacji.

Zmiana adresu e-mail, pseudonimu i nie tylko: Możesz przejrzeć i zmienić informacje o profilu swojego Konta, logując się na swoje Konto i odwiedzając stronę Ustawienia Konta.

Anuluj subskrypcję: Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zarządzać ustawieniami komunikacji, takimi jak rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail, na dole każdej wiadomości e-mail załączamy szczegółowe instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, logując się na swoje Konto i odwiedzając stronę Ustawienia Konta.

Usuwanie Konta: Jeśli chcesz usunąć Konto, możesz to zrobić na stronie Ustawienia Konta.

Usunięcie Konta spowoduje usunięcie danych osobowych powiązanych z Kontem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz mieć prawo dostępu do posiadanych przez nas Danych Osobowych. Jeśli jesteś Odwiedzającym z Unii Europejskiej, zapoznaj się z sekcją I. ODWIEDZAJĄCY Z UNII EUROPEJSKIEJ poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych lub je poprawić jako użytkownik xp-pen.com, możesz wysłać swoje żądanie na adres service@xp-pen.com. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy pobrać opłatę za przetworzenie każdego wniosku dotyczącego Twoich Danych Osobowych.

E. Pliki cookies i podobne technologie

Informacje zbierane za pomocą plików cookies. Pliki cookies to pliki danych tworzone podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywane lokalnie (na Twoim urządzeniu). Podczas odwiedzania Witryny możemy używać zarówno sesyjnych plików cookies (które wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej), jak i trwałych plików cookies (które pozostają na komputerze, dopóki ich nie usuniesz), aby uczynić korzystanie z Witryny bardziej spersonalizowanym i interaktywnym. Gromadzone informacje mogą obejmować witryny odwiedzone przed przeglądaniem Witryny, strony, które przeglądałeś w Witrynie, liczbę odwiedzin Witryny, czas spędzony na Witrynie oraz inne dane dotyczące ruchu w sieci. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookies (lub uniemożliwić korzystanie z plików cookies w określonych witrynach internetowych), dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej. Witryna XPPen jest hostowana przez platformę innej firmy,

Aby zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny internetowej, możemy czasami umieszczać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym niewielki fragment danych, znany jako plik cookie. Plik cookie to plik tekstowy przechowywany przez serwer sieciowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Treść pliku cookie może pobrać lub odczytać tylko serwer, który tworzy plik cookie. Tekst w pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn oraz niektórych cyfr i znaków. Pliki cookies są unikalne dla używanych przeglądarek lub aplikacji mobilnych i umożliwiają witrynom przechowywanie danych, takich jak preferencje lub elementy w koszyku.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych lub dostawców usług internetowych, XPPen wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy komfortu użytkowania. Sesyjne pliki cookies są usuwane po każdej wizycie, podczas gdy trwałe pliki cookie pozostają na miejscu podczas wielu wizyt. Pliki cookies umożliwiają stronom internetowym zapamiętanie ustawień, takich jak język, rozmiar czcionki na komputerze lub urządzeniu mobilnym lub inne preferencje przeglądarki. Oznacza to, że użytkownik nie musi resetować preferencji przy każdej wizycie. W przypadku wyłączenia plików cookies, strony internetowe będą Cię traktować jako nowego użytkownika i odwiedzającego, za każdym razem, gdy ładujesz stronę internetową. Na przykład, jeśli zostaniesz przekierowany na inną stronę internetową ze strony internetowej, na której jesteś już zalogowany, a następnie wrócisz do oryginalnej strony internetowej, nie rozpozna Cię i będziesz musiał zalogować się ponownie.

XPPen nie będzie wykorzystywać plików cookies do celów nie określonych w niniejszej Polityce. Możesz zarządzać lub usuwać pliki cookies na podstawie własnych preferencji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź AboutCookies.org. Możesz wyczyścić wszystkie pliki cookies przechowywane na komputerze, a większość przeglądarek internetowych zapewnia opcję blokowania plików cookies. Jednak czyniąc to, musisz zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

Media społecznościowe i jednokrotne logowanie

Oprócz plików cookies możemy również używać innych podobnych technologii na naszych stronach internetowych, takich jak media społecznościowe i jednokrotne logowanie.

Media społecznościowe

Nasze witryny internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” na Facebooku i widżety, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy, które działają na naszej witrynie. Funkcje te mogą gromadzić Twój adres IP, odwiedzaną stronę w naszej witrynie i mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio na naszych stronach internetowych. Twoje interakcje z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

Jednokrotne logowanie

W zależności od jurysdykcji możesz zalogować się do naszej witryny za pomocą usług logowania, takich jak Facebook Connect lub dostawca Open ID. Usługi te uwierzytelnią Twoją tożsamość, zapewnią Ci możliwość udostępnienia nam niektórych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail) oraz wstępne wypełnienie naszego formularza rejestracyjnego. Usługi takie jak Facebook Connect dają Ci możliwość publikowania informacji o Twoich działaniach w tej witrynie na swojej stronie profilowej w celu udostępniania innym osobom w Twojej sieci.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, mediów społecznościowych i rejestracji za pomocą innych platform, jak opisano powyżej.

F. NIELETNI

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie

Witryna nie jest przeznaczona do zbierania informacji od dzieci poniżej 16 roku życia. XPPen nie gromadzi ani nie przechowuje świadomie żadnych informacji od dzieci poniżej 16 roku życia. Witryna nie została zaprojektowana w celu przyciągnięcia osób poniżej 16 roku życia. Aby szanować prywatność dzieci i przestrzegać Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie, osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z Witryny wyłącznie z udziałem rodzica lub opiekuna.

Uważamy, że obowiązkiem rodziców jest monitorowanie korzystania z naszych produktów i usług przez ich dzieci. Niemniej jednak zgodnie z naszą polityką nie wymagamy podania danych osobowych od osób niepełnoletnich ani nie proponujemy przesyłania jakichkolwiek materiałów promocyjnych osobom należącym do tej kategorii.

XPPen nie stara się ani nie zamierza dążyć do otrzymania jakichkolwiek danych osobowych od osób nieletnich. Jeśli rodzic lub opiekun ma powody, by sądzić, że osoba niepełnoletnia przekazała XPPen dane osobowe bez ich uprzedniej zgody, prosimy o kontakt w celu upewnienia się, że dane osobowe zostały usunięte, a osoba niepełnoletnia zrezygnuje z subskrypcji którejkolwiek z odpowiednich usług XPPen .

G. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosujemy uzasadnione handlowo metody bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Witryny, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystanie posiadanych przez nas informacji.

W przypadku zarejestrowanych użytkowników Witryny niektóre z Twoich informacji mogą być przeglądane i edytowane za pośrednictwem Twojego konta, które jest chronione hasłem. Zalecamy, aby nie ujawniać nikomu swojego hasła. Nasz personel nigdy nie poprosi Użytkowników o podanie hasła podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez wiadomości e-mail. Jeśli udostępniasz komputer innym osobom, nie powinieneś wybierać zapisywania swoich danych logowania (np. identyfikatora użytkownika i hasła) na tym współdzielonym komputerze. Pamiętaj, aby wylogować się z konta i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu sesji.

Nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet ani żadna sieć bezprzewodowa będzie całkowicie bezpieczna. Pomimo tego, że staramy się chronić informacje, które przechowujemy dla Ciebie, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz. Udostępniając nam swoje dane robisz to na własne ryzyko.

H. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę prywatności i możemy aktualizować tę politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Zarówno nowa, jak i stara wersja zostaną zamieszczone na Witrynie z wyświetloną zaktualizowaną datą. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany niniejszej Polityki, w całości lub w części, w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o tym poprzez e-mail (wysyłany na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub opublikujemy zmiany na wszystkich stronach internetowych XPPen, abyś mógł być świadomy informacji, które zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Takie zmiany w naszej Polityce Prywatności będą obowiązywać od daty wejścia w życie określonej w zawiadomieniu lub na stronie internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności. Dalsze korzystanie z produktów i usług na stronach internetowych, telefonach komórkowych i/lub innych urządzeniach będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanej Polityki prywatności. Poprosimy Cię o nową zgodę, zanim zbierzemy od Ciebie więcej danych osobowych lub gdy będziemy chcieli wykorzystać lub ujawnić Twoje dane osobowe do nowych celów.

I. ODWIEDZAJĄCY Z KALIFORNII

Nie śledź („DNT”)

O ile nie jest to prawnie wymagane, nie zobowiązujemy się do uznawania funkcji „Nie śledź” w Twojej przeglądarce, ponieważ uznanie jej uniemożliwiłoby śledzenie i ujawnianie informacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Więcej informacji na temat DNT można znaleźć na stronie www.eff.org/issues/do-not-track.

Kalifornijskie prawa prywatności konsumentów

Masz wybór dotyczący naszego wykorzystania i ujawniania Twoich danych osobowych, jak opisano poniżej.

Dostęp: Możesz mieć prawo dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy zażądać ujawnienia Ci danych osobowych, które zebraliśmy, wykorzystaliśmy, ujawniliśmy i sprzedaliśmy na Twój temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Usunięcie: Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli niektóre dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie.

Rezygnacja ze sprzedaży: Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych.

Shine the Light Request: Możesz również mieć prawo zażądać, abyśmy dostarczyli Ci (1) listę niektórych kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w ciągu bezpośrednio poprzedzającego roku kalendarzowego oraz (2) tożsamość tych osób trzecich.

Jak przesłać wniosek: Aby przesłać wniosek o dostęp lub usunięcie, wyślij wiadomość e-mail na adres: service@xp-pen.com

J. ODWIEDZAJĄCY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Ta sekcja Polityki Prywatności ma zastosowanie tylko wtedy, gdy korzystasz z naszej Witryny lub usług objętych niniejszą Polityką prywatności w kraju, który jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i uzupełnia informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Dane Osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, jak opisano powyżej. Nasza podstawa prawna do przetwarzania Danych Osobowych będzie zależeć od danych Danych Osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy. Jednak zazwyczaj będziemy gromadzić i przetwarzać Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy jest to: niezbędne do wykonania jakiejkolwiek umowy między nami (na przykład w celu świadczenia usług, o które prosisz, oraz w celu identyfikacji i uwierzytelnienia Cię, abyś mógł korzystać z Witryny); niezbędne do przestrzegania wymogów prawnych (na przykład, do przestrzegania obowiązujących zasad rachunkowości i dokonywania obowiązkowych ujawnień organom ścigania); niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów i nie nadrzędne w stosunku do Twoich praw; i/lub gdy jest to oparte na Twojej zgodzie.

Jeśli gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), zwykle interesem tym będzie obsługa naszej Witryny i usług, zarządzanie naszymi relacjami z Tobą i komunikowanie się z Tobą, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług Tobie i w naszym uzasadnionym interesie handlowym, na przykład podczas odpowiadania na Twoje zapytania, ulepszania naszej Witryny i naszych usług, podejmowania działań marketingowych lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny i usług oraz wykrywania lub zapobiegania nielegalnym działaniom, takim jak oszustwa.

Jeśli poprosimy Cię o podanie Danych Osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub zawarcia z Tobą umowy, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy Cię, czy podanie Twoich Danych Osobowych jest obowiązkowe, czy nie (jak również o możliwych konsekwencjach niepodania przez Ciebie Danych Osobowych). W niektórych przypadkach może być wymagane dostarczenie nam Danych Osobowych do przetwarzania, jak opisano powyżej, abyśmy mogli świadczyć Ci wszystkie nasze usługi i abyś mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej Witryny.

Przechowujemy Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo mamy do tego uzasadnioną potrzebę biznesową, na przykład w celu świadczenia usług lub produktów lub zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez obowiązujące przepisy prawa, takie jak przepisy podatkowe i księgowe. Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje Dane Osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej, na której zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji J. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ poniżej.

Międzynarodowe transfery danych osobowych

Nasza działalność może wymagać od nas przekazywania Twoich Danych Osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak Twój kraj ojczysty, np. Stany Zjednoczone. Podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić, że odbiorcy Twoich Danych Osobowych są zobowiązani do zachowania poufności i wdrażamy odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony Twoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Twoje prawa

Możesz kontrolować, w jaki sposób Twoje informacje są wykorzystywane w następujący sposób.

Rezygnacja z komunikacji. Nasze materiały promocyjne zawierają instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania dalszej komunikacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać promocyjnych wiadomości e-mail, możesz zrezygnować, kontaktując się z nami service@xp-pen.com Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości marketingowych, nadal możemy komunikować się z Tobą w sprawie nawiązanej relacji biznesowej, jeśli taka została ustanowiona. Prosimy o odczekanie odpowiedniego czasu po skontaktowaniu się z nami w celu przetworzenia Twojej prośby.

Aktualizacja lub anulowanie konta w XPPen. Jeśli założyłeś konto w XPPen, możesz zaktualizować informacje powiązane z kontem lub anulować konto w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem service@xp-pen.com

Dostosowywanie ustawień plików cookies. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies do momentu zmiany ustawień przeglądarki. Jeśli nie chcesz, aby Witryna gromadziła Twoje informacje za pomocą plików cookies, możesz wyłączyć korzystanie z plików cookies (lub zabronić korzystania z plików cookies w określonych witrynach), zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli jednak usuniesz lub odrzucisz nasze pliki cookies, może to wpłynąć na działanie Witryny.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz następujące prawa do ochrony danych, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji K. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ poniżej:

. Prawo dostępu, poprawiania, aktualizacji lub żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych.
. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest to oparte na naszych uzasadnionych interesach, oraz oddzielnie prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.
. Prawo do poproszenia nas, w niektórych sytuacjach, o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zażądanie przeniesienia Twoich danych osobowych.
. Prawo do rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych, które wysyłamy do Ciebie w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając link „anuluj subskrypcję” lub „rezygnuj” w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych.
. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji K. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI poniżej.
. Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które wprowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
. Odpowiadamy na wszystkie zapytania, które otrzymujemy od osób chcących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli jesteś świadomy zmian lub nieścisłości w swoich informacjach, powinieneś poinformować nas o takich zmianach, aby nasze zapisy mogły zostać zaktualizowane lub poprawione.

K. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku jakichkolwiek próśb, pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych oraz niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem service@xp-pen.com.

XPPEN TECHNOLOG CO.

Adres: 15350 Fairfield Ranch Road. Unit G1. Chino Hills, CA 91709, US

E-mail: service@xp-pen.com

Reklamy wyłączone na stronie

We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our websites. You can manage your settings at any time through Cookie Preferences or read our Cookie Policy to learn more.
Required Only
Accept All