Pierwsze kroki z
tabletami graficznymi Deco M i Deco MW.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na tabletach graficznych Deco M i Deco MW.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować
tablety graficzne Deco M i Deco MW.
Krok 1:
Połączenie z komputerem przy użyciu odpowiednich kabli.
Krok 2:
Pobierz i zainstaluj sterownik

Mac | Windows | Linux

Krok 3:
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować swój tablet graficzny – dot. modeli Deco M i Deco MW.
Podłącz kable
Połączenie przewodowe
Podłącz tablet graficzny do komputera przy użyciu kabla i upewnij się, że posiadasz rysik i możesz go użyć do sterowania kursorem.
Połączenie bezprzewodowe (w modelach obsługujących taką funkcję)
Metoda A
Połączenie poprzez zewnętrzny odbiornik Bluetooth.
1. Podłącz odbiornik Bluetooth do komputera.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet graficzny.

Metoda B
Bezpośrednie połączenie Bluetooth (Windows 10 lub nowszy, Mac OS X 10.10 lub nowszy).
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet graficzny. Naciśnij klawisz skrótu w lewym górnym rogu przez 3 sekundy, aby przejść do parowania Bluetooth (niebieska lampka wskaźnika zacznie migać).
2. Włącz Bluetooth na swoim komputerze. Wykryj i dodaj nowe urządzenie Bluetooth. Wyszukaj nazwę urządzenia i zakończ parowanie Bluetooth, klikając na nazwę Twojego urządzenia (stały niebieski wskaźnik oznacza, że Bluetooth jest aktywny a połączenie zostało nawiązane).
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć tablet graficzny.