Pierwsze kroki z
tabletem graficznym XPPen Deco 03.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na
tablecie graficznym XPPen Deco 03.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na
tablecie graficznym XPPen Deco 03.
Krok 1
Połączenie z komputerem.
Krok 2
Pobierz i zainstaluj sterownik.

Mac | Windows

Krok 3
Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować
tablet graficzny Deco 03.
Połączenie
Deco 03
a. Gdy Deco 03 jest wyłączony, włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik USB do portu USB komputera.
b. Umieść Deco 03 w zasięgu odbiornika.
c. Naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu K1 podczas włączania Deco 03, aby aktywować tablet.
d. Procedura się powiedzie jeśli zielona kontrolka sieci bezprzewodowej Deco 03 zaświeci się i pozostanie włączona. Jeśli kontrolka sieci bezprzewodowej nie zapala się, powtórz kroki a i c.
Wideo

Jak podłączyć
tablet graficzny Deco 03.

Watch the video

Jak podłączyć
tablet graficzny Deco 03.

Watch the video
We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our websites. You can manage your settings at any time through Cookie Preferences or read our Cookie Policy to learn more.
Required Only
Accept All