Pierwsze kroki z
tabletem graficznym XPPen Star G430S.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na
tablecie graficznym XPPen Star G430S.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na
tablecie graficznym XPPen Star G430S.
Krok 1
Połączenie z komputerem przy użyciu odpowiednich kabli.
Krok 2
Pobierz i zainstaluj sterownik.

Mac | Windows

Krok 3
Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować
tablet graficzny Star G430S.
Podłącz kable
Star G430S
Podłącz tablet G430S z portem USB komputera przy użyciu odpowiedniego kabla USB.