Pierwsze kroki z
tabletem graficznym XPPen Star 06.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na
tablecie graficznym XP-PEN Star 06.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na
tablecie graficznym XP-PEN Star 06.
Krok 1
Podłącz kable
Krok 2
Pobierz i zainstaluj sterownik.

Mac | Windows

Krok 3
Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować
tablet graficzny Star 06.
Podłącz kable
Star 06
Połączenie bezprzewodowe
a. Gdy Star 06 jest wyłączony, włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik USB do portu USB komputera.
b. Umieść Star 06 w zasięgu odbiornika.
c. Naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu K1 podczas włączania Star 06, aby aktywować tablet.
d. Procedura się powiedzie jeśli zielona kontrolka sieci bezprzewodowej Star 06 zaświeci się i pozostanie włączona. Jeśli kontrolka sieci bezprzewodowej nie zapala się, powtórz kroki a i c.
Wideo

Jak podłączyć
tablet graficzny Star 06.

Obejrzyj wideo

Jak podłączyć
tablet graficzny Star 06.

Obejrzyj wideo