Deco mini7W
Manual and Quickguide download

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W User Manual(English)

Jan 08,2021 AM 10:00

PDF

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W User Manual(Dutch)

Jan 08,2021 AM 10:00

PDF

XP-PEN New UI Driver Manual V1.2(Dutch)

Jan 05,2021 PM 16:16

PDF

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W User Manual(Polish)

Jan 08,2021 AM 10:00

PDF

2.4G Pairing Tool Manual(English)

Apr 24,2021 PM 15:05

PDF

2.4G Pairing Tool Manual(Polish)

Apr 24,2021 PM 15:08

PDF
SOFTWARE & DRIVERS

XPPenMac_3.4.6_230425

Apr 27,2023 AM 11:23

XPPenMac_3.4.0_230104

Jan 09,2023 PM 17:11

Wireless Pairing Tool for Mac

Mar 23,2023 PM 14:48

XPPenWin_3.4.6.230425

May 24,2023 AM 10:28

XPPenWin_3.4.0.230109

Jan 11,2023 PM 17:56

Wireless Pairing Tool for Win

May 07,2023 PM 14:44

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.tar.gz

Mar 21,2023 AM 09:52

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.deb

Mar 21,2023 AM 09:44

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.rpm

Mar 21,2023 AM 09:47