Deco mini7

Manual and Quickguide download

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W User Manual(English)

Jan 08,2021 AM 10:00

PDF

XP-PEN New UI Driver Manual V1.2(English)

Jan 05,2021 PM 16:17

PDF

XP-PEN New UI Driver Manual V1.2(Polish)

Jan 05,2021 PM 16:18

PDF

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W User Manual(Dutch)

Jan 08,2021 AM 10:00

PDF

XP-PEN New UI Driver Manual V1.2(Dutch)

Jan 05,2021 PM 16:16

PDF

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W User Manual(Polish)

Jan 08,2021 AM 10:00

PDF

SOFTWARE & DRIVERS

XPPenMac_3.4.9_230829

Aug 31,2023 PM 17:29

XPPenMac_3.4.8_230804

Aug 14,2023 PM 16:11

XPPenWin_3.4.11.230927

Aug 08,2023 AM 11:02

XPPenWin_3.4.9.230815

Aug 17,2023 PM 17:49

XPPen-Pentablet-Linux3.4.6-230714.tar.gz

Jul 19,2023 PM 15:15

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.deb

Mar 21,2023 AM 09:44

XPPen-pentablet-3.2.3.230215-1.x86_64.rpm

Mar 21,2023 AM 09:47